Hva menes med benektelse?

Benektelse er en psykisk forsvarsmekanisme alle mennesker har. Det er i utgangspunktet en mestringsstrategi som har som hovedfunksjon å holde ubehag unna.

Read More


Tidligere rusavhengige kvinner er en stor ressurs

Tidligere rusavhengige kvinner er ofte veldig pålitelige, har god arbeidskapasitet og kan være en ressurs for norsk næringsliv. Selv om de har hull i CV-en.

Read More


Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling

Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling består av institusjoner med lang erfaring i bruk av 12-trinnsmodellen.
Pr. juni 2018 består nettverket av følgende institusjoner Kvinnekollektivet Arken, Oslo, Sigma Nord as, Tjeldsund, Trasoppklinikken, Oslo, Sørlandet sykehus HF, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Kristiansand.
Alle institusjonene er en del av, eller har driftsavtale med regionale helseforetak. Døgnbehandlingen er derfor kostnadsfri for pasientene.

Read More