Til deg som ønsker henvisning

Hvis du ønsker å bli henvist til ARKEN, men synes det er utfordrende, ta kontakt med oss på telefon 21 01 87 80. Vi hjelper deg gjerne!

For å få henvisning til behandling på ARKEN, må kan du kontakte fastlege, ruspoliklinikk/DPS eller NAV. Henvisningen må først vurderes av sykehusets rusavdeling i ditt distrikt. Når dette er gjort, sendes den til oss på ARKEN.

Vi behandler henvisningen i vårt inntaksteam og kaller deg og samarbeidspartnerne dine inn til en samtale. I dette møtet ser vi på omfanget av rusmiddelmisbruket og din motivasjon din for behandling. Vi får også viktig informasjon om din helse, og du får viktig informasjon om behandlingen, reglene på ARKEN og en dato for behandlingsstart.

Før behandlingen kan begynne må de aller fleste gjennom en avrusning.

Til deg som henviser

  • Vi har flere tiårs erfaring med å hjelpe rusavhengige kvinner tilbake til verdige liv, og vi møter dem igjen som mammaer og yrkesaktive kvinner.
  • Brukerundersøkelsene viser at 65 % av kvinnene som har vært i behandling på Kvinnekollektivet ARKEN er rusfrie i dag.
  • Behandlingen krever motivasjon, men passer for alle kvinner over 23 år med et aktivt misbruk av alkohol eller illegale rusmidler.
  • Behandlingen er ikke forenelig med LAR.

Ventetiden til ARKEN kan sjekkes hos HelseNorge.

Har du en pasient du vurderer for behandling på ARKEN, og har spørsmål?
Ta kontakt med oss!

Telefon: 21 01 87 80
E-post: post@k-arken.no
Eller skriv til oss under.

Forløpskoordinator på ARKEN er Kristin Kongelf.