illustrasjonsbilde---behandling---adult-alone-black-and-white-551588

1. Innse

Det aller første steget på veien mot et rusfritt liv, er å innse at du at trenger hjelp. Vår erfaring er at kvinner søker hjelp når konsekvensene er blitt så store at livet kjennes uutholdelig. Hvor langt misbruket har gått før det kjennes slik, varierer veldig. Noen har mistet alt, andre er fremdeles i jobb og har familien intakt.

Føler du deg maktesløs? Er livet et kaos? Ønsker du å velge livet?

Da kan det å be om hjelp være den viktigste avgjørelsen i ditt liv.

2. Henvisning

Vi på ARKEN trenger en henvisning for å kunne hjelpe deg. En slik får du fra din fastlege, ruspoliklinikk/DPS eller fra NAV. Husk å si at du ønsker behandling på ARKEN. Henvisningen sendes til sykehusets rusavdeling i ditt distrikt, og deretter til oss. Vårt inntaksteam behandler henvisningen og kaller deg og eventuelt dine samarbeidspartnere dine, inn til en samtale.

Lurer du på om ARKEN er det rette stedet for deg?

Ruskonsulenten din eller fastlegen din kan hjelpe deg å finne ut hva slags behandling du har behov for. Ønsker du å bli fri fra aktivt misbruk, trenger du behandling for årsakene til at du ruser deg. Du trenger også tid og hjelp til å bearbeide opplevelsene ruslivet har gitt deg. Og kanskje viktigst av alt: Du trenger verktøy og ettervern for å takle utfordringene i hverdagen etter endt behandling. Vi på ARKEN tror på varig rusfrihet. Og da mener vi totalt rusfrihet. Det er nemlig kun det som gir et verdig liv for en rusavhengig kvinne som har opplevd alt for mye vondt i aktivt misbruk.

Har du spørsmål eller trenger hjelp i henvisningsprosessen, kan du ringe oss på telefon: 21 01 87 80 eller sende e-post til post@k-arken.no.

Rusfri: Illustrasjonsbilde---henvisning---back-view-background-image-beach-1008000

3. Avrusning og ventetid

Før du starter behandlingen på ARKEN, må du gjennom en avrusning. Vår behandling forutsetter at du er ferdig trappet ned. Dette planlegges sammen med den som har henvist deg.

Stort sett går prosessen her på ARKEN effektivt og raskt, men av og til kan det være noe ventetid på behandling/avrusing. Her kan du sjekke ventetiden til ARKEN – scroll ned til Kvinnekollektivet ARKEN. Ventetiden er normalt én uke.
Er du bekymret? Ring oss, så hjelper vi deg.

4. Rusbehandling

Når du er stabilisert og ferdig nedtrappet, tar vi deg i mot med masse kjærlighet og respekt. Du får et rom hos oss på kvinnekollektivet, og behandlingen begynne. Selve behandlingen varer i 6-9 måneder, og i løpet av denne tiden følger vi deg tett opp og jobber hardt. Fellesskapet kvinnene i mellom er viktig, og behandlingstiden er en investering i resten av livet.

Hvordan behandlingen fungerer, kan du lese mer om under «Arkens metode».

5. Ettervern

All erfaring viser at ettervern er helt essensielt for å lykkes med en varig rusfri tilværelse. På ARKEN tilbyr vi tett oppfølging etter endt behandling. Vi har ukentlige møtepunkter i tillegg til at kvinnene holder sammen og bruker selvhjelpsgrupper i 12-trinnsfellesskapene. ARKEN samarbeider også med ettervernsintstitusjonen Stensløkka Ressurssenter  i Oslo, der mange kvinner får et tilbud etter avsluttet døgnbehandling hos oss på ARKEN.