ARKEN-metoden

 

ARKEN er et heldøgns behandlingstilbud som har eksistert siden 1987.

ARKEN har svært gode resultater fordi behandlingen er intens, fokusert og varer i 6-9 måneder.

ARKEN er et behandlingssted kun for kvinner fordi vår erfaring er at dette skaper trygghet og nødvendig fokus.

ARKENs metode bygger på en 12-trinnsbasert behandlingsmetodikk, har daglig gruppeterapi og individuell terapi ved behov. Hverdagen på ARKEN er stabil med faste rutiner, der kvinnene selv bidrar med å holde huset i orden, vask og matlaging.

Behandlerne på ARKEN har solid tverrfaglig, medisinsk og psykologisk kompetanse, men flere behandlere har også rusbakgrunn. Vår erfaring er at de personlige møtene med behandlere som virkelig forstår, er helt uvurderlig for kvinnene som kommer til oss.

LAR er ikke forenelig med ARKENS metode.

Rusbehandlingen på ARKEN er livssynsnøytral.

ARKEN tilbyr tett ettervern/etterbehandling som også inkluderer deltagelse på 12-trinnsmøter i AA/NA. Her skapes et fellesskap som er svært viktig med tanke på livet etter behandling.

Hele ARKENs filosofi er bygget på å hjelpe kvinner tilbake til varig rusfrihet og verdige liv.

For mer informasjon om Minnesota-modellen og forskning se: 12-trinnsbehandling.no