ARKEN er ledende i Helse-Norge innenfor rusbehandling for kvinner.

KVINNENE GJENNOMFØRER

I perioden 2014 til 2016 hadde ARKEN 70 % gjennomføringsgrad på kvinner i behandling.

TILFREDSHET

Hvert år måles pasienttilfredshet i Norge. ARKEN har i årevis stått på listen over Norges ti beste behandlingssteder.

RESULTATER

Brukerundersøkelsene viser at 65 % av kvinnene som har vært i behandling hos Kvinnekollektivet ARKEN er rusfrie i dag.

KORT VENTETID

Veien er kort til den beste hjelpen. Alt du trenger er en henvisning fra din fastlege eller ruskonsulent.

Er livet blitt umulig å mestre på grunn av rus? Slik får du hjelp

Stolte ARKEN-kvinner

Mange kvinner som har vært i behandling hos oss kaller seg ARKEN-kvinner. Rusfrie kvinner er ærlige kvinner, og de er stolte av å ha gjennomført Norges tøffeste rusbehandling. ARKEN-kvinnene er i dag ressurser i samfunnet, og vi møter dem igjen som sykepleiere, lærere, sosionomer eller i næringslivet.

Vi tror at disse kvinnene trengs i Norge. De er håpene for alle kvinner som lever i aktivt misbruk. De er bevisene på at uansett hvor svart det føles, så finnes det en løsning.

Hvem blirARKEN-kvinner?

Vår målgruppe

Det er aldri for sent å bli rusfri. Det er håp for alle. Uansett type rusmiddel eller rushistorie.Vi tilbyr behandling til kvinner fra alle samfunnslag, i utgangspunktet kvinner over 23 år. Felles for alle ARKEN-kvinner er et alvorlig rusmisbruk, det kan være alkohol eller illegale rusmidler. Vi er spesialister på behandling av rusavhengighet, men de fleste kvinnene har ofte sammensatte problemer. Noen har lettere psykiske lidelser, mange har et komplekst avhengighetsbilde (spiseforstyrrelser, utfordringer med spill, økonomi eller relasjoner).På ARKEN møter disse kvinnene først og fremst trygghet, ærlighet og kjærlighet. De blir sett som kvinner, ikke kun som rusavhengige. Og det er vårt utgangspunkt for å hjelpe dem til et rusfritt og verdig liv.

Derfor fungerer rusbehandling på ARKEN

Sagt av ARKEN-kvinner om oppholdet:

”I gruppen opplever jeg at det blir vanskelig å opprettholde ulike forsvar fordi det blir så troverdig og kraftfullt når det er øyne som kjenner seg igjen, som ser på deg”

”Det at ARKEN har 9 måneder primærbehandling er viktig. Jeg hadde en tung ryggsekk, en rustning av stål og mye frykt. Derfor trengte jeg tid på å lande i behandlingen for å klare å ta imot hjelp”

«Jeg fikk muligheten til å bli venn med kvinner, noe jeg ikke har opplevd siden ungdomsskolen. På ARKEN fikk jeg tatt livet av fordommer jeg hadde mot andre kvinner»

Våre ansatte

ARKEN - BRUKERMEDVIRKNING SIDEN 1987

Vi har flere ansatte med rusbakgrunn

Det er viktig med solid medisinsk og psykologisk kompetanse når vi møter kvinner med røffe historier og mye bagasje. Men vår erfaring er at det personlige møtet mellom mennesker som deler en historie, er helt uvurderlig for en rusavhengig som skal starte arbeidet som kreves for å bli rusfri.

Derfor har flere av våre ansatte rusbakgrunn, både de som jobber i administrasjonen og behandlere. De kan dele sine personlige erfaringer rundt det å bli rusfri, og dette har svært stor verdi. Vi er overbevist om at dette er ett av de viktigste suksesskriteriene bak ARKENs resultater – som er varig rusfrihet og verdige liv.

VIL DU KOMME DEG VIDERE?

Ta kontakt med oss