Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling består av institusjoner med lang erfaring i bruk av 12-trinnsmodellen.
Pr. juni 2018 består nettverket av følgende institusjoner;
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken, Oslo
Sigma Nord as, Tjeldsund, utenfor Harstad
Stiftelsen Trasoppklinikken, Oslo
Sørlandet sykehus HF, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Kristiansand
Alle institusjonene er en del av, eller har driftsavtale med regionale helseforetak. Døgnbehandlingen er derfor kostnadsfri for pasientene.

  • Vi vil jobbe for at 12-trinnsbehandling skal bli bedre kjent.
  • Vi ønsker å utvikle 12-trinnsbehandlingen i tråd med mangeårig erfaring og nyere forskning.
  • Vi vil  gjøre det enklere å finne frem til relevant forskning om denne type behandling og fremme slik forskning.
  • Vi ønsker at nettsiden skal være til hjelp for fagpersonell og rusavhengige/pårørende.
  • Vi vil jobbe for at pårørende til rusavhengige får profesjonell hjelp ved rusbehandlingsinstitusjonene.
  • Vi ønsker å gi vårt bidrag til at selvhjelpsgrupper blir mere anerkjent som supplerende tilbud til behandling for rusavhengige og pårørende/nære relasjoner.
  • Vi vil jobbe for at behandlere med egenerfaring utgjør en viktig ressurs i behandling av avhengighetslidelser.
  • Vi ønsker å formidle at 12-trinnsbehandling gir gode resultater.

https://www.12-trinnsbehandling.no/